ACTA - REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE WEB SOCIAL


Data: 06 de juny de 2008
Hora: 15 h.
Lloc: Biblioteca La Bòbila.
Assitents: Jordi Corvillo, Silvia Fernández, Ilumi Ramos, Anna Riera.

ACORDS

1) SOBRE LA FASE 2 - FORMACIÓ.
- S'expedirà un certificat de 35 hores a tot el personal de les Biblioteques de L'Hospitalet que segueixi amb èxit el programa de formació. L'equip de treball s'assegurarà, en la redacció dels temaris, que hi hagi formes d'avaluar que el seguiment ha estat l'òptim.
- Es presentarà el programa detallat de la formació a la reunió de directors del dia 17 de juny. Hi assistirà com a representant del grup de treball Ilumi Ramos, qui farà la presentació. A més, es demanarà als directors que facin una reunió informativa al seu personal sobre la formació, i que ens facilitin els correus electrònics de tot el personal per fer un mailing informatiu.

2) MÉS ENLLÀ DE LA FORMACIÓ.
- Es crearan vàries pàgines a la wiki per anar avançant en altres temes posteriors a la formació:
a) Pluja d'idees per organitzar una jornada de biblioteques i web social.
b) Pàgina on anar enregistrant les plataformes i webs on hi ha presència de la Xarxa de Biblioteques de L'Hospitalet.
c) Pàgina on anar elaborant el document de mínims - tipus "manual de procediments", tot i que no estem gaire d'acord amb el nom - on establir les recomanacions / consells per aquelles biblioteques que vulguin endegar projectes de web social.