GUIA DE RECOMANACIONS PER IMPLEMENTAR SERVEIS 2.0 - PLANIFICACIÓ


1. Per què cal planificar? Què volem aconseguir / evitar amb la planificació?
2. Redacció del projecte: què ha d'incloure.
--> Alguns d'aquests punts potser s'encavalcaran amb l'apartat d'implementació? Fer referències creuades (per més info llegiu...)
3. Suport del grup de treball
--> Potser s'hauria de posar en l'apartat "Altres consideracions", i especificar, en les diferents etapes, com i què podem fer des del grup de treball per donar suport a les iniciatives de web 2.0 que sorgeixin.Ilumi:
 1. Definició d'objectius i públic.
 2. Calendari de realització i manteniment
 3. Quantificació de recursos humans i tècnics
 4. Equip de treball i responsabilitat personal

Silvia
 • Procediments
 • Pautes
 • Projecte: public objectiu, calendari, recursos necessaris, especificacions tecnològiques, equip de treball (tasques repartides, qui fa què, permissos), tipus de continguts (entrevistes, notícies, novetats, actualitat, recursos d’internet, etc...)
 • Qui fa què (serveis centrals vs. biblioteques)
 • Manual d’estil
--> Més adient a l'apartat d'implementació?
 • Altes de nous serveis: nom estàndard, adreça de correu electrònic que farem servir...
 • Avaluació inicial del servei/producte que es vol implementar: per què es vol fer? A què dóna resposta? Objectius; compromisos;- Com aplicar aquestes recomanacions als diferents serveis que es poden desenvolupar (no és el mateix una eina que s'utilitzarà internament que un servei a implementar cara al públic; tampoc és el mateix un delicious que un blog...) <-- Posar-ho a la planificació:
S’ha de tenir en compte que els serveis de web social poden ser molt diferents entre ells, i encara que siguin similars, poden desenvolupar-se amb un ampli ventall d’eines, ja que l’oferta és molt diversa. Per tant, poden haver-hi pautes aplicables només a determinats serveis. Per exemple, a l’hora de comptabilitzar les visites per realitzar l’avaluació d’un servei, hi haurà indicadors que variaran segons el servei que es faci servir (visualitzacions i favorits a flickr; seguidors o comentaris a blogger; amics a facebook...). En alguns casos, segons si el servei és de treball intern o de cara al públic també hi haurà variacions en els criteris a aplicar.


[Tornar a l'índex de la guia]