GUIA DE RECOMANACIONS PER IMPLEMENTAR SERVEIS 2.0 - INTRODUCCIÓ


- Parlar del projecte de web social.
- Explicar a quina fase del projecte es troba aquest document.
- Explicar quins són els objectius d'aquest document.
- Explicar com es tradueixen els objectius en què trobaran i què no trobaran al document.


[Tornar a l'índex de la guia]