GUIA DE RECOMANACIONS PER IMPLEMENTAR SERVEIS 2.0 - IMPLEMENTACIÓ

(Per ara, un esborrany per abocar)
Una vegada planificat el nou servei i verificat la seva necessitat s'haurien de considerar uns punts imprescindibles:
Personal: s'ha d'escollir adequadament quina persona serà la responsable d'aquest servei. Creiem que, encara que hi hagi una persona "preferent" que serà l'encarregada de gestionar el nou servei, seria bo que es fes en equip de dues persones: una responsable i una altra que conegui tot el projecte, l'eina i recolzi a la primera persona. D'aquesta manera s'assegura que en el cas que una de les dues persones abandoni el projecte per qualsevol motiu (marxa o reorganització), sempre hi hagi una persona assabentada de tot el que és necessari per continuar. Aquesta segona persona, a més a més, ajudarà a dotar de coherència formal i de continguts a tot. (Planificació?)
  • Mantenir un to correcte, però proper, que convidi a la participació.
  • Comprovar la veracitat de la informació que es reprodueix, citant sempre les fonts de informació (ja siguin textos, imatges, etc...)
  • Intentar mantenir una qualitat dels continguts: evitar el copycat (copiar i enganxar d'altres llocs sense afegir-hi res substancial), enllaçar amb altres fonts per ampliar la informació donada...
  • Verificar l'ortografia, l'estil i la coherència de tot el servei.
  • Logos: han d'aparèixer SEMPRE els logos de la secció de Biblioteques de L'Hospitalet i el de la Biblioteca.
  • L'editor/a últim de cada servei és la Biblioteca i per tant, és qui signarà els continguts.

[Tornar a l'índex de la guia]