GUIA DE RECOMANACIONS PER IMPLEMENTAR SERVEIS 2.0 - DIFUSIÓ


  • Interna --> Canals per donar a conéixer l'eina/servei entre els treballadors de la Xarxa de Biblioteques L'H + Xarxa Diba.
  • Externa (per als usuaris presencials de la biblioteca) --> Canals físics per donar a conéixer l'eina/servei als usuaris que venen físicament a la biblioteca.
  • Externa (per als usuaris potencials de la biblioteca + per als usuaris virtuals de la biblioteca) --> Canals virtuals.
  • Marketing de serveis en línia: com podem donar a conéixer els nostres serveis, bones vs. males pràctiques, construir “comunitats”, captar nous lectors. Consells, recomanacions i "trucs" per posar en pràctica.


[Tornar a l'índex de la guia]