PAUTES PER AL DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS DE WEB SOCIAL


  • Documentació a tenir en compte:

Silvia
- How to create a social media strategy.
- Powerhouse museum official blog policy.
- Recomendaciones sobre los servicios que las bibliotecas públicas pueden ofrecer a través de Internet.
- 10 Must-Haves for Your Social Media Policy.
- Construir un blog en una biblioteca: 10 puntos esenciales a tener en cuenta.
- Digital branch style guide.
- Headset bros - Social media policy.
- Social media policies directory: directori d'institucions, empreses, etc... que han desenvolupat una política d'usos de la web social que es pot consultar en línia (en anglès).

Ilumi

- Nieves González en SEDIC. Ver también:
- Presentació del Patrimoni a Internet
- Promoción de fondos editoriales a través de redes sociales
- 10 ways library schools should be teaching social media
- Guia d'usos i estils a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya.


  • Estructura del document - Pla de treball:

(Cada apartat té la seva wiki-pàgina creada, per si ho volem fer servir d'espai de treball)

- Introducció --> Silvia
- Planificació --> Silvia
- Implementació --> Ilumi
- Difusió --> Silvia
- Avaluació --> Ilumi
- Altres consideracions