FORMACIÓ EN WEB SOCIAL PER AL PERSONAL DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE L'H


L'equip de treball de web social serà l'encarregat de dur a terme la formació bàsica del personal tècnic i tècnic auxiliar de la Xarxa de Biblioteques de L'Hospitalet. Aquesta formació vol proporcionar:
- Una introducció al funcionament d'algunes de les eines de la web social que existeixen avui dia.
- Una plataforma on intercanviar dubtes, preguntes, idees, etc.
- Un mitjà per mantenir-se informat sobre noves tecnologies i la seva aplicació, especialment en el món de la biblioteca pública.

Cadascun dels membres del grup de treball s'encarregará de dur a terme la formació en dues/tres de les vuit àrees de treball. La distribució queda de la següent manera:

1) Introducció --> Tot el grup
2) RSS / Agregadors o lectors de feeds --> Silvia
3) Buscar i trobar serveis 2.0 --> Jordi
4) Tags socials / Etiquetat social --> Silvia
5) Blogs / Videoblogs / Fotologs / Microblogging --> Ilumi
6) Recursos audiovisuals: fotografia, vídeo i so --> Jordi
7) Treball cooperatiu: wikis / aplicacions ofimàtiques --> Silvia
8) Notícies socials i altres sistemes de votació --> Ilumi
9) Xarxes socials --> Jordi
10) Conclusions --> Tot el grup

Com a eina de treball cooperatiu, per intercanviar materials, faran servir un compte de delicious, a més d'aquesta wiki i el correu electrònic.

En el següent calendari podeu consultar la proposta de dates per a desenvolupar la formació:
- Inici: 15 de setembre de 2008
- Finalització: 30 de gener de 2009
[Tornar a la Fase 2]
[Continuar a la Fase 3]