FASE 4


Comunicació / Formació als usuaris


Els usuaris han d'estar informats des del primer moment dels diferents serveis de web social que les biblioteques posin en marxa. Cada cop són més els usuaris que demanen informació online (rebre per correu les activitats de la biblioteca, poder fer gestions a distància - reserves, renovacions -, etc.) i estem segurs que qualsevol informació a la qual puguin accedir sense haver-se de desplaçar a la biblioteca serà rebuda amb els braços oberts, però en molts casos els usuaris desconeixen que existeixen aquests serveis (quantes vegades no ens hem trobat amb usuaris sorpresos perquè, des de casa i sense ni tan sols haver de trucar per telèfon, poden renovar els documents que tenen en préstec?). Per això, cal que els serveis de web social que les biblioteques ofereixen entrin a formar part, primer de la informació que oferim als usuaris sobre els serveis de la biblioteca, i segon de les accions de formació d'usuaris que duem a terme.

1.- COMUNICACIÓ ALS USUARIS.

Per tal d'informar els nostres usuaris tant de nous serveis, com de serveis existents que es poden gaudir mitjançant les TIC gràcies a la web social, haurem de pensar en dos tipus d'usuaris.

a) Usuaris presencials: cadascuna de les biblioteques elaborarà cartells, fliers, tríptics, guies, etc. per informar els usuaris de les novetats en els nostres serveis. Més endavant es pot valorar fer una campanya informativa a nivell de xarxa que englobi totes les possibilitats d'informació a distància de la qual disposen els usuaris.

b) Usuaris remots: serà indispensable que tots els nous serveis quedin referenciats a la web de la Xarxa. Es pot valorar l'utilitat no només d'incloure els epígrafs necessaris a les planes de les biblioteques corresponents, sinó també de recopilar tots els serveis de web social, independentment de la biblioteca que els desenvolupi, sota un apartat concret.

2.- FORMACIÓ D'USUARIS.

En l'ús de les noves tecnologies, no només val informar. També cal formar els usuaris en el seu ús. Un cop les biblioteques incorporin nous serveis socials a la seva oferta, s'hauran de desenvolupar també estratègies de formació d'usuaris, que poden ser de molt diversa consideració, des de material imprès (tutorials, guies d'ús, etc.) fins a sessions formatives. En aquest últim cas, la Biblioteca de Bellvitge haurà d'adoptar un rol prominent, ja que és la que disposa, hores d'ara, de les instal·lacions més apropiades per aquest tipus de formació.

***

NOTES

El model d'informe que les biblioteques hauran de complimentar respecte als serveis de web social que volen aplicar, i del qual vam parlar a la FASE 3, inclourà un apartat de difusió / formació. Les biblioteques hauran de valorar, per a cadascun dels serveis que volen aplicar, quines accions de comunicació i formació als usuaris creuen necessàries. El grup de treball assessorarà les biblioteques en la creació d'aquests materials o el desenvolupament de les accions formatives necessàries. Com ja hem comentat anteriorment, tot el material creat per les biblioteques estarà disponible per a la seva adaptació o reutilització per part de la resta d'usuaris.

[Anar a ALTRES CONSIDERACIONS ]
[Tornar a la PÀGINA PRINCIPAL]