FASE 3


Desenvolupament de serveis


Un cop haguem donat per finalitzada la fase de formació (tenint en compte que el blog continuarà actiu per a informar sobre novetats o desenvolupaments interessants en el camp de la web social), estarem preparats per endegar projectes que impliquin l'ús de les tecnologies de la web social en les diferents biblioteques.

A l'hora de desenvolupar aquests nous serveis, s'hauran de tenir en compte diferents factors:

- Quins projectes és adient que es desenvolupin individualment des de cadascuna de les biblioteques, i quins s'haurien de centralitzar des de la Secció, i en ambdos casos qui seran els responsables de la seva execució.
- Quins requeriments o estàndards hauran de seguir els diferents projectes (imatge corporativa, recompte d'estadístiques, aplicació d'etiquetes, avís legal, guia d'estil, etc.)
- La mentalitat de "beta constant" que ha d'afectar aquests serveis: han de ser dinàmics, créixer, evolucionar, morir, transformar-se, millorar... No ens ha de fer por posar a l'abast dels nostres usuaris serveis que encara hem d'acabar de perfilar, sempre i quan garantim uns mínims de qualitat. És amb la pràctica que els serveis milloraran.

Per tot això, proposo seguir les següents pases:
1) El grup de treball desenvoluparà (amb les aportacions de tothom qui en vulgui fer) un document comú per a totes les biblioteques, amb totes aquelles consideracions que s'hagin d'aplicar en la creació de projectes de web social.
2) Abans d'endegar un servei, la biblioteca que el desitgi posar en funcionament redactarà un informe (seguint un model desenvolupat pel grup de treball), que serà avaluat pel propi grup.
3) El grup de treball assessorarà i aconsellarà la biblioteca sobre el servei que vol desenvolupar.
4) El grup també establirà quin seguiment mínim s'ha de fer dels projectes. El resultat d'aquest seguiment s'utilitzarà per proposar canvis, millores, etc.

Tots els documents elaborats es posaran a disposició de totes les biblioteques en aquesta mateixa wiki: l'intercanvi d'experiències i l'aprofitament del coneixement col·lectiu és bàsic per evitar duplicació d'esforços, per unificar criteris, etc.

[Pautes per al desenvolupament de serveis de web social - Espai de treball]
[Projectes de serveis de web social desenvolupats per biblioteques de l'Hospitalet, i assessorament rebut per part del grup de treball - Espai de treball]

[Anar a la FASE 4]
[Tornar a la PÀGINA PRINCIPAL]