FASE 2


Formació del personal (tècnic i tècnic auxiliar)


Trobar cursos per formar el personal en l'ús de les TIC és relativament fàcil. En el cas del personal tècnic i tècnic auxiliar en biblioteques públiques, fàcilment trobaran cursos de reciclatge i de formació en Internet, Ofimàtica, fins i tot algunes aplicacions de software lliure, ofertats pels seus ajuntaments. Trobar, però cursos de formació en web social és, hores d'ara, bastant difícil. L'oferta no és molt àmplia (per no dir pràcticament inexistent), i moltes vegades és difícil compaginar els horaris dels cursos amb els horaris de treball.

Solució? Formem nosaltres mateixos el nostre propi personal. Aprofitem el coneixement d'aquelles persones que ja tenen experiència en aquest camp i "utilitzem-les" per formar i informar la resta del personal de les nostres biblioteques. Compartir el coneixement: d'això es tracta.

Per fer-ho, farem servir el format blog i la plataforma blogger. Per què aquest format?
1) Permet organitzar els continguts de maneres diverses: per defecte, s'organitza per ordre cronològic, de manera que és molt senzill comprovar les noves actualitzacions del material publicat, però gràcies a les etiquetes, també podem organitzar els continguts de manera temàtica.
2) Permet més d'un autor, de manera que vàries persones podrien col·laborar en el projecte formatiu, o aportar notícies, enllaços, articles d'interès, etc. Seria ideal que totes les persones que formin part del grup de treball siguin editores del blog i aportin els seus "descobriments", idees o suggeriments per al benefici comú.
3) Permet la interacció. Mitjançant el sistema de comentaris els autors de les entrades poden interactuar amb els seus lectors (o els professors amb els alumnes, donat el cas!) i resoldre preguntes, generar debats sobre diferents temes, etc.
4) És fàcil d'utilitzar i gratuït. Blogger forma part de Google i aporta moltes funcionalitats, que van ampliant pràcticament dia rere dia. Tot i que hi ha plataformes que permeten encara més funcionalitats que blogger, com per exemple wordpress, la majoria són de pagament i requereixen més coneixements tècnics/informàtics.

La formació s'imparteix des d'aquesta adreça:
http://bibliotequeslh20.blogspot.com

El procés formatiu s'iniciarà de seguida que:
1) S'hagi completat la fase d'informació a tot el personal de la Xarxa de Biblioteques de l'Hospitalet del projecte.
2) S'hagi format el grup de treball en web social i s'hagin establert les pautes de publicació del blog.

Altres biblioteques abans que nosaltres s'han proposat aquest mateix objectiu. El seu exemple ens pot ser molt útil per a desenvolupar la nostra pròpia tasca. Aquí teniu alguns enllaços en els quals ens inspirarem per a desenvolupar la tasca formativa en el nostre propi blog i fent servir el català/castellà com a idiomes vehiculars.

Learning 2.0: 23 things you can do to become 2.0 savvy.
23 pasos (adaptació al castellà de l'anterior).
Learning 2.1.
Five Weeks to a Social Library.
Web social para profesionales de la información (blog - wiki - delicious) (comunitat de pràctiques organitzada per SEDIC - Asociación Española de Documentación e Información - en funcionament des del 21 d'abril de 2008).

Basant-nos en aquestes eines, creiem que el programa de formació s'hauria d'estructurar en les següents àrees de la web social:
1) Introducció: sobre la web social i com hi estan implicades les biblioteques.
2) RSS / Agregadors o lectors de feeds
3) Buscar i trobar serveis 2.0
4) Tags socials / Etiquetat social
5) Blogs / Videoblogs / Fotologs / Microblogging
6) Recursos audiovisuals: fotografia, vídeo i so
7) Treball cooperatiu: wikis / aplicacions ofimàtiques
8) Notícies socials i altres sistemes de votació
9) Xarxes socials
10) Conclusions

Vegeu més sobre la formació en aquest apartat.

Vegeu els resultats de l'avaluació del curs aquí. Aquesta avaluació s'ha realitzat mitjançant una enquesta que es va passar als participants en el procés de formació.

***

NOTES

Tot i que la formació tindrà una data de finalització, el blog es mantindrà obert i actiu per informar de nous serveis, noves aplicacions d'eines existents, i qualsevol notícia relacionada amb les eines de la web social.

[Anar a la FASE 3]
[Tornar a la PÀGINA PRINCIPAL]