FASE 1


Difusió del projecte


Primer: a nivell intern, a tot el personal de la Xarxa de Biblioteques de l'Hospitalet.
Amb aquesta difusió, volem aconseguir:
- Que tot el personal tècnic i tècnic auxiliar estigui informat del fet que la web social és una important línia de treball per la Xarxa. Se'ls ha de fer conèixer aquest projecte i el material complementari que servirà per formar i informar sobre web social (blog, etc...)
- Que es crei un grup de treball amb entre una i tres persones.
- Que aquestes persones dediquin una mitjana de 30 minuts diaris al projecte, ja sigui informant-se, investigant, fent aportacions al projecte, etc.

Segon: a nivell extern, a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i d'altres interlocutors del camp de la Biblioteconomia i la Documentació, fent servir les llistes de distribució existents (Bibcat, Iwetel, Publicas...)
Aquesta difusió ens ha de servir per:
- Donar a conèixer el projecte.
- Obrir possibles col·laboracions amb professionals del nostre país en temes de web social.
- Recopilar informació sobre pràctiques en funcionament relacionades amb la web social en l'àmbit de les biblioteques públiques.

[Anar a la FASE 2]
[Tornar a la PÀGINA PRINCIPAL]