CRONOLOGIA DEL PROJECTE


- Setembre 2007: Silvia Fernández, Anna Riera i Núria Vila assisteixen a Peñaranda de Bracamonte a les "Jornadas de Biblioteca Municipal y Desarrollo Tecnológico", centrades en les tecnologies 2.0. A la tornada, es decideix que Silvia Fernández dedicarà part del seu temps laboral a desenvolupar un projecte per a la integració d'aquestes tecnologies a la Xarxa de Biblioteques de l'Hospitalet.

- Octubre-Desembre 2007: Silvia Fernández desenvolupa el projecte.

- Gener 2008: Presentació del projecte a la reunió de directors de la Xarxa. Es dóna un mes de plaç perquè els directors revisin tot el material, valorin la viabilitat del projecte i facin les modificacions necessàries en el mateix abans de donar-lo a conéixer al personal de les biblioteques.

- Gener - Febrer 2008: Paral·lelament, el grup de treball (Jordi Corvillo, Silvia Fernández i Ilumi Ramos) es posen en contacte i comencen a treballar en el desenvolupament de la formació.

- Abril 2008: Per la càrrega de feina del grup de treball i la durada de la formació, acordem que el millor és dur-la a terme des de mitjans de setembre fins a mitjans de desembre. S'elabora un calendari.

- Juny 2008: Reunió "presencial" del grup de treball, per posar en comú dubtes, preguntes i suggeriments sobre la formació.

- Juliol 2008: Primer "mailing" a tot el personal de la Xarxa L'H sobre la formació en web social, que s'iniciarà el 15 de setembre. S'obre el període d'inscripcions per la formació.

- Agost 2008: Preparació per a l'inici de la formació: preparació dels temaris del blog, gestió de les inscripcions al curs, etc...

- Setembre 2008: S'inicia el programa de formació. La data de finalització d'entrega de continguts serà abans de Nadal, i els "alumnes" tindran fins a finals de gener per entregar les pràctiques.

- Octubre 2008: Després d'algunes setmanes de formació, ens adonem que amb la dedicació diària prevista no hi ha prou, així que fem alguns canvis de calendari. L'entrega de materials del curs acabarà a finals de gener, i enlloc de 30 h. s'expedirà un certificat per 45 h. a tots aquells que la superin amb èxit.

- Gener 2009: Finalitza el procés de formació.

- Febrer 2009: Preparació de l'informe sobre el desenvolupament del procés de formació.

- Juny 2009: Es fan públics (a través del blog, aquesta wiki i per correu electrònic als participants i les biblioteques L'H) els resultats de l'avaluació del curs de formació en web social. Reunió per valorar l'avaluació i la continuació del projecte amb la secció de biblioteques.

- Juny 2009: Comencem a treballar a la fase 3 del projecte.

- Desembre 2010: La comissió de web social comença a fer assessoraments a biblioteques que volen posar en marxa serveis de web social. Exemples són: Facebook de Josep Janés, Wiki d'autors locals, Blog de Plaça Europa, Facebook de Bellvitge.

- Maig 2011: Document de Pautes per al Desenvolupament de Serveis de Web Social a la Xarxa de Biblioteques de L'Hospitalet.[Tornar a Altres consideracions]