BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

[Data d'actualització: 11 de maig de 2011.]

1.- Articles sobre web social i biblioteques 2.0 (castellà).


2.- Alguns blogs per mantenir-se al dia.


3.- Documents de pautes/directrius de web 2.0.


4.- Exemples de bones pràctiques.


5.- Alguns exemples propers.


6.- Apunts de cursos, jornades, conferències, etc.