ALTRES CONSIDERACIONS


1.- Temporització.


Veure la cronologia detallada del projecte.

2.- Recursos.


- Humans: el grup de treball hauria d'estar format per 3-4 persones, amb una implicació més intensa amb el projecte. Pel que fa a la formació, estarà oberta per al seu seguiment a tot el personal de la Xarxa. Un cop finalitzada, cada biblioteca hauria de tenir una persona de referència en temes de web social, i l'assessorament del grup de treball.

- Tècnics: l'equipament informàtic del qual disposen les biblioteques de la Xarxa hores d'ara és més que suficient per endegar projectes de web social. Com ja vam comentar a la introducció, dos dels avantatges de la web 2.0 és la seva gratuïtat (no cal adquirir software propietari) i la seva facilitat d'ús (no cal ser informàtic per utilitzar la gran majoria de serveis).

- Materials: s'aplica el mateix que en l'anterior apartat. En qualsevol cas, els únics recursos materials que ens faran falta seran aquells que necessitem per fer difusió dels projectes (cartells, fliers, tríptics, guies), que poden ser elaborats per les pròpies biblioteques.

NOTA: Podria arribar a ser un inconvenient el fet de disposar únicament d'una aula multimèdia per fer formació d'usuaris. Això, però, es pot compensar amb altres mètodes de formació com poden ser les tutories.

3.- Avaluació.


Els aspectes a avaluar en referència a aquest projecte són tres.
1.- El projecte en ell mateix. [Veure avaluació]
2.- La formació en web social. [Veure enquesta - Veure resultats de l'enquesta]
3.- Els serveis desenvolupats.

Per tots tres aspectes, es recolliran:
- Enquestes de satisfacció.
- Dades estadístiques d'ús i participació.

El grup de treball serà l'encarregat de:
- Redactar l'enquesta de satisfacció que es passarà a tots els qui segueixin la formació en web social.
- Assessorar les diferents biblioteques en les dades estadístiques rellevants que cal recollir de cadascun dels projectes en web social que es posin en funcionament.

Els resultats de les avaluacions es faran públics.

[Anar a l'AVALUACIÓ DEL PROJECTE]
[Tornar a la PÀGINA PRINCIPAL]