ACTA - REUNIÓ DE DIRECTORS DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT


PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE WEB SOCIAL

DATA: 22.01.2008
LLOC: C/ GIRONA.
ASSISTENTS: Anna Riera, Nuria Vila, Pedro Bravo, Coral Prieto, Cristina Amatriain, Concepció Guardia, David Urrea, Irene Galvez, Silvia Fernández.

DEBATS

Alguns dels comentaris fets pels assistents a la sessió de presentació del projecte en web social:

- Anna Riera remarca la importància de fer primer difusió a nivell intern del projecte, i un cop tot el personal de la Xarxa de L'H està al corrent de la línea de treball, llavors iniciar la difusió externa, a nivell de biblioteques de la Diputació, etc.

- La proposta de personal que formarà part de la comissió finalment queda en quatre persones:
  • Iluminada Ramos, de la biblioteca de La Bòbila.
  • Elena Lluch, de la biblioteca de Bellvitge.
  • Jordi Corvillo, de la biblioteca Josep Janés.
  • Silvia Fernández, de la biblioteca Tecla Sala.

- A part dels membres de la comissió, també es proposa que cadascuna de les biblioteques tingui una mena de "corresponsal" que s'encarregui de la supervisió dels projectes de web social que es posin en marxa a la seva biblioteca. Aquesta persona seria la que hauria de seguir la formació. En les biblioteques més grans, podrien haver-hi diverses persones que exercissin aquesta tasca.

- Pedro Bravo remarca la necessitat que es crei un protocol d'actuació o un "llibre d'estil" de publicació de materials a la web, per tal d'unificar criteris i que no tinguin lloc situacions indesitjables arrel de la publicació de continguts.

- Irene Galvez mostra la seva preocupació pel tema de la formació, ja que per casuístiques de la biblioteca Josep Janés no pot destinar una persona fora de taulell per seguir la formació. Es comenta que el curset es podrà seguir dedicant un temps diari des del mateix taulell, i que cadascú podrà en certa manera seguir el seu propi ritme de treball per realitzar la formació. Pedro Bravo intentarà enviar Carme Badia com a itinerant a Josep Janés per paliar aquest problema.

ACORDS

- Per una banda, els directors es llegiran el projecte i faran els comentaris, suggeriments, aportacions, etc. que creguin convenients fins a la propera reunió, que tindrà lloc el 26 de febrer. A partir d'aquest dia, s'iniciarà la fase de difusió general del projecte als treballadors de la Xarxa de L'H.

- Paralel·lament, s'informarà els membres de la comissió del projecte per tal que també puguin participar d'aquest diàleg i començar a treballar en les tasques que tenen assignades (desenvolupament de la formació on-line, etc.)