OBJECTIUS


Què volem aconseguir amb aquest projecte?


Aquest projecte pretén servir com a full de ruta per a la introducció de la web social en la Xarxa de Biblioteques de l'Hospitalet. Pretén, doncs, suggeriment les passes necessàries per aconseguir una sèrie de fites:

1.- Un meta-objectiu: el primer propòsit d'aquest projecte és donar a conèixer la seva existència. (FASE 1)

2.- Donar a conèixer les eines de la web social als treballadors i treballadores (tècnics i tècnics auxiliars) de les Biblioteques de l'Hospitalet. Formar-los i informar-los sobre què és la web social, com funciona, quines eines posa al nostre abast, què podem fer amb aquestes eines, etc. (FASE 2)

3.- Oferir la informació generada per les Biblioteques de l'Hospitalet mitjançant els nous canals disponibles gràcies a la web social (blogs, wikis, podcasts, etc...). Volem així ampliar el públic potencial al qual podem arribar. (FASE 3)

4.- Utilitzar les potencialitats de la web social per a crear nous serveis, especialment dissenyats per als nous mitjans i tenint molt en compte les possibilitats audiovisuals (àudio, vídeo, imatge) de la web social, un àmbit que molt difícilment podem implementar en la biblioteca física, no virtual. (FASE 3)

5.- Establir les accions necessàries per comunicar als usuaris, tant físics com virtuals, els nous serveis i les noves possibilitats que ofereix la Xarxa de Biblioteques de l'Hospitalet, a mesura que aquests es vagin implementant a les biblioteques. (FASE 4)

6.- Desenvolupar plans d'acció formatius en les noves eines (blogs, wikis, etc.) per als usuaris de les biblioteques. (FASE 4)


[Anar a la FASE 1]
[Tornar a la PÀGINA PRINCIPAL]