Pluja d'idees per a la realització d'una pàgina Intranet

per a la Xarxa de Biblioteques de L'Hospitalet


Ilumi

 • Calendari laboral: - de cada biblio. Amb dies personals, etc...
  • de la Itinerant
  • del Jordi d'Osiatis...
 • Directori.
 • Documents administratius: volants, conveni, etc...
 • Formació: interna i externa.
 • Foros de comunicació de grups de treball, o generals.
 • Manuals de procediments: web 2.0...
 • Informes interns: Memòries, plans d'actuació, actes...
 • Guies d'ús de bbdd, etc..
 • Normatives: de préstec, de morosos, d'internet, de la sala infantil, de les aules multimèdia...
 • Estadístiques.
 • Avaluació
 • Compra: Gestió (distribuïdores i manual de procediment)
 • Compra: Recursos per seccions. Adults, infantil, música, video...
 • Catalogació: Recursos per copycat: BC, Library of Congress, Dipu...
 • Web 2.0: enllaços a GReader, Blogger, Flickr, Scribd, Slideshare, Wikispaces, Del.ici.ous, Library Thing, estadístiques, etc...
 • Disc dur virtual (crec que és indispensable per compartir qualsevol tipus de document i poder fer servir el programari que tothom està acostumat)
 • Recursos de compra, de catalogació, dinformació (blocs, webs, etc..) per a cada fons especial.
 • Difusió: Plantilles de punts, de guies, de rètols...
 • Difusió: Recursos (bancs d'imatges, posterizame...)
 • Difusió a la web: Recursos per difondre les nostres activitats a diferents mitjans.
 • Activitats: Valoracions i llistat de recursos per trobar noves...
 • Pestanyes especialitzades per Adults, Infantil, etc...
 • Inspiració-idees.
 • Difusió: normatives traduïdes en diferents idiomes!

Sílvia

 • El directori --> Que hi constin les tasques/especialitzacions de tot el personal (adquisicions, seccions, etc...)
 • Espai (fòrum?) de pluja d'idees: aportacions personals, consultes per part de directors/secció a tot el personal, etc.
 • Espai (fòrum?) de qüestions laborals (comunicació entre el propi personal i amb els sindicats).
 • [vs. Netvibes] Que l'accés sigui INDIVIDUAL i no com a BIBLIOTECA.
 • Calendari d'activitats: què s'està fent cada dia a cadascuna de les biblioteques.

Aportacions companys/es

 • Llibrefòrum: base de dades per poder veure quins llibres estan disponibles en temps real.