11es Jornades Calanes d'Informació i Documentació.

22 i 23 de maig de 2008

Enllaços:
- Bloc de les Jornades.
- Bloc d'Aaron Schmidt.
- Crònica de "Un que passava" (primer dia - segon dia)
- Crònica de "Gamoia" (primer dia - segon dia)
- Recopilació de cròniques de les jornades.

De la conferència del conseller de cultura i mitjans de comunicació, Joan Manuel Tresserras

El sector de la informació és un sector en creixement constant que haurà de desenvolupar-se encara molt més en els propers anys.
La informació com a:
- Infrastructura: una infrastructura que ha de garantir l'accés de tothom. Ara mateix, patim una fragmentació en aquesta infrastructura informativa que no es pot consentir, perquè equival a servir de manera deficient les necessitats generals. La infrastructura informativa no pot ser un espai de batalla política.
- Memòria.
- Experiència acumulada
- Absolutament fonamental: és una condició bàsica del coneixement.

Sobre el Pla de Lectura: un pla que ha estat posat en marxa de manera un pèl urgent, però que té la vocació de perdurar i de què no sigui apropiat per cap color polític. Vol combinar la lectura amb les noves tecnologies, perquè ambdós mitjans són llenguatges complementaris, no de substitució, i no adonar-se'n és contribuir al procés d'estupidització de la nostra societat i, per tant, a fomentar una societat menys democràtica.

De la conferència d'Aaron Schmidt, director de la North Plains Public Library

Què han de fer les biblioteques per no perdre el seu paper a la societat:
1) Resoldre els problemes d'usabilitat de les seves webs i catàlegs: que buscar al catàleg sigui tan fàcil com buscar a Google o a Amazon.
2) Ser capaces de portar el contingut allà on són els usuaris: si posem dificultats per accedir als nostres continguts (des de cercadors poc usables, fins a limitacions horàries d'obertura de la biblioteca), els usuaris accediran als continguts mitjançant altres eines.
3) No posar límits al que considerem informació: els jocs també poden ser informació, i també es poden potenciar des de la biblioteca.

Una porta d'esperança és la web social (read/write web), que suposa una cultura de la creació i l'intercanvi de la informació (molts cops per plaer --> http://ask.metafilter.com, http://www.librarything.com, etc.) i també una cultura de la participació.

Si ara, l'esquema és: usuaris --------- (esforç esforç esforç) -------> biblioteca.
Hem de canviar-lo per un esquema: biblioteca ------------- (esforç) ---------> usuaris.

Del diàleg a tres bandes: Glòria Pérez-Salmerón, Dolors Lamarca, Jordi Graells. Tecnologies o serveis?

Jordi Graells: La innovació està en les persones, no en les tecnologies, i són les persones les que han de canviar de paradigma: hem de deixar enrere la unidireccionalitat per compartir. No és el mateix oferir que compartir. Això és el que hi ha, per exemple, darrera de les comunitats de pràctiques: grups de gent que voluntàriament intercanvien bones i males experiències, produint coneixement que pot ser aprofitat per una millora de les organitzacions (per exemple, protocols d'actuació, manuals de procediments, etc.). Per aconseguir-ho, és cert que s'ha de canviar la legislació en molts aspectes (drets d'autor, etc.), i també les organitzacions, que han de fomentar la bilateralitat i deixar enrere la unilateralitat. Però han d'entendre que en això ens hi juguem el futur: hem d'ajustar els serveis a les necessitats, i això passa per adoptar un nou model de comunicació horitzontal, tant internament (dins de l'organització) com externament (de cara als usuaris). Això és el que vol dir l'etiqueta 2.0.

Dolors Lamarca: Darrera de l'ús de les noves tecnologies hi ha d'haver sempre el sentit comú. Hem d'aplicar el sentit comú a les innovacions per donar un millor servei als nostres usuaris. Les tecnologies són una eina meravellosa si es posa al servei de donar servei.

Del taller sobre Read/Write Web, a càrrec d'Aaron Schmidt

[El taller va consistir en com biblioteques utilitzen algunes eines com Facebook, Meebo, Flickr, Youtube, etc. Res que no coneixem. Va proporcionar, però, un parell d'eines útils per jugar amb els feeds RSS]
- http://www.feed2js.org --> Crea un codi per inserir l'RSS d'una web allà on vulguis.
- http://www.feedsweep.com --> Per agrupar diferents fonts RSS en una de sola.
- http://www.feedity.com --> Pot crear l'RSS per a webs que no en tenen (però hi ha moltes on no funciona).

Del taller sobre com crear una intranet útil i exitosa, a càrrec de Marta Morera

Per què una intranet?
- Per afegir-hi el coneixement de les persones, i que tothom hi pugui accedir. Que quan una persona marxi del seu lloc de treball (o no hi sigui), el seu coneixement sigui accessible per la resta.
- Per treballar en equip i de manera multidepartamental: que tothom aporti el coneixement del qual disposa per al benefici de l'organització.
- Perquè millora la qualitat de la comunicació entre els treballadors.
- Perquè l'organització esdevé més eficaç i eficient, millor preparada per afontar els canvis a l'organització. Millora interna que reverteix en una millora externa, de cara als nostres usuaris.

Una intranet, com?
- Seguint la màxima "Sense and simplicity" (sentit i senzillesa).
- Implicant tot el personal: que tothom aporti el que creu que hi hauria d'haver (les seves necessitats) i el seu coneixement.
- Escalable: que es pugui desenvolupar pas a pas, que es puguin aumentar els serveis que dóna, que pugui créixer i canviar.
- Actualitzada (molt important!). Amb una pàgina principal variable, que no sigui estàtica, que no sigui sempre la mateixa.
- Amb una xarxa d'editors al darrera, que modifiquin i actualitzin la informació: administració descentralitzada.
- Classificada per seccions i amb un bon cercador. USABLE. Que hagis de fer "menys clicks" que amb altres eines.
- Que prevegui l'"onboarding" del personal: com s'introduirà en el seu ús al nou personal que s'incorpori a l'organització.

Amb quins continguts?
- Organització: estructura i perfil de tot el personal, grups de treball, responsables de seccions, etc.
- Informes, memòries, projectes, documents, normatives, etc.
- Serveis que oferim, notícies que han aparegut sobre l'organització, màrqueting... tot allò que ajudi a crear "caliu d'organització", que la gent s'hi senti identificada (la motivació i la integració en l'organització redueixen l'absentisme).
- Espai de propostes dels treballadors.
- Forums, eines de col·laboració.
- Manuals d'utilització, faqs, directrius per a l'actualització, publicació o manteniment.

Els 10 punts a seguir a l'hora de crear una intranet
1.- Tenir molts clars els objectius i les prioritats.
2.- Fomentar el sentiment de pertinença.
3.- Predicar amb l'exemple i incentivar l'ús (especialment per part d'alts càrrecs, directius, etc.)
4.- Disseny centrat en l'usuari, i tenint-lo en compte des del començament del procés.
5.- Centralitzar la informació / Descentralitzar la seva gestió.
6.- Actualitzar-la.
7.- Publicitar-la.
8.- Establir mètriques per valorar-ne l'ús i l'èxit.
9.- Mantenir-la.
10.- Millorar-la continuament.

La lectura en veu alta, la lectura compartida
(A càrrec de Carles Ferrer Sales, de la Biblioteca Tecla Sala)Poster sobre el programa de rehabilitació juvenil a la Biblioteca Tecla Sala

Read this document on Scribd: poster11jornades


Quins contes més estranys m'expliques!
Bibliografia elaborada pels grups de treball de ciència ficció, còmic, infantil, música i qdoc del COBDC.
(Han col·laborat en l'elaboració de les bibliografies David Cuadrado, de la Biblioteca Can Sumarro; Silvia Fernández, de la Biblioteca Tecla Sala; i David Rosal, de la Biblioteca Tecla Sala).

Read this document on Scribd: Quins contes més estranys m'expliques


[Tornar a la Bibliografia i Webgrafia]